Over RBMA

Remco Bontenbal is de oprichter van Remco Bontenbal Management & Advies (RBMA). Hij begeleidt al 20 jaar organisaties op het gebied van projectmatig werken, bedrijfsvoering en verandertrajecten om hun intern functioneren te verbeteren. Eerst als adviseur en trainer. Later ook als manager, opdrachtgever en onafhankelijk voorzitter.

Remco-Bontenbal-rbma

Remco Bontenbal

Hij doet dat door slimmer te werken. Door creatieve oplossingen te zoeken waar anderen problemen zien. Door processen te vereenvoudigen en door projecten te stroomlijnen. Door intern en extern opdrachtgeverschap goed te organiseren. En door het verandertraject slim te organiseren. Op een vriendelijke manier pragmatisch, maar wel vasthoudend tot het doel bereikt is.

Visie

Remco werkt vanuit het idee dat veel organisaties en projecten met kleine aanpassingen veel beter gaan functioneren. Hij ziet teveel managers, opdrachtgevers, projectleiders en medewerkers worstelen. En dat terwijl het leven volgens hem helemaal niet bedoeld is om een zware dobber te zijn. Een beperkt aantal hele praktische technieken maken een wereld van verschil.

 

Zijn missie is dan ook om managers en projectleiders hun tijd terug te geven. Zodat ze die kunnen gebruiken voor meer strategische zaken.

Opleiding

Hij leerde als politicoloog en bestuurskundige (universiteit van Leiden, Rotterdam) het advies- en trainersvak bij Twynstra Gudde. Hij kreeg zijn opleiding onder andere bij bekende namen als Leon de Caluwé, Hans Vermaak en Rudy Kor. Hij werkte mee aan het boek “Groei in tijden van Chaos” over chaostheorie in organisatiekunde.

Werkervaring

In zijn jaren bij het grootste Nederlandse adviesbureau zag hij tientallen organisaties van binnen. Zijn specialiteiten waren – naast algemeen organisatieadvies – bedrijfsvoering, interim projectmanagement en verandertrajecten.

In de jaren daarna deed Remco ervaring op als manager bij de Regionale Sociale Dienst. Een productiebedrijf binnen de lagere overheid op een werkveld waar voortdurend nieuw beleid moet worden gemaakt, dat vervolgens praktisch moet kunnen worden uitgevoerd.

Hij kon op deze plek zijn ervaring met bedrijfsvoering en procesbegeleiding combineren met zijn creativiteit en praktische daadkracht. Daardoor stond de Regionale Sociale Dienst waar hij werkt een aantal jaren in de top tien stond van Diensten met de grootste daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

In 2010 richtte hij RBMA op. Dat geeft hem de mogelijkheid om meer mensen en organisaties te laten delen in de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan.

Projectmatig Werken

Inmiddels heeft hij al honderden mensen getraind in projectmatig werken. Zijn kracht ligt er in dat hij verder gaat waar de meeste cursussen stoppen. Hij is pas tevreden wanneer de deelnemers technieken leren waarmee ze de volgende dag direct aan de slag kunnen.

Onafhankelijk voorzitter

Sinds 2005 begeleidt Remco Bontenbal als onafhankelijk voorzitter bijeenkomsten. Zijn rol is soms die van gespreksleider. In andere gevallen heeft hij de rol van mediator/procesbegeleider.

Procesverbetering Sociale Diensten.

Als manager van alle uitvoerende afdelingen van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug heeft Remc Bontenbal de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het verbeteren van werkprocessen in een administratieve werkomgeving.